Od roku 2012 Fundacja prowadzi program edukacyjny w zakresie sieci komputerowych. Fundacja pełni w województwie śląskim rolę certyfikowanego Centrum Wsparcia w programie Akademii CISCO.

Od początku prowadzenia Akademii Fundacja udzieliła wsparcia ok. 30 podmiotom. Aktualnie posiada 20 podpisanych umów w zakresie wsparcia, które dotyczy:

  1. Organizacji Akademii
  2. Monitorowania działania
  3. Szkolenia instruktorów w zakresie programów nauczania

Fundacja Centrum Nowych Technologii jest jednym z większych ASC w Polsce. Większe centra zlokalizowane są jedynie w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie. W województwie Śląskim Fundacja jest największym Centrum Wsparcia Akademii CISCO.

W latach 2007 – 2017 Fundacja przeprowadziła 60 kursów CISCO Networking Academy.