Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” był realizowany wspólnie z partnerami Fundacji w latach 2009-2011 w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 997 133,02 zł.

Transgraniczna Polsko-Słowacka sieć innowacji i nowych technologii

Projekt był realizowany przez Fundację z partnerem ze Słowacji w latach 2010 – 2011 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Wartość projektu: 243 085,98 zł.