Władze Fundacji

 • Józef Matuszek – Prezes
 • Milan Gregor – Wiceprezes
 • Janusz Szymura – Wiceprezes

Fundatorzy

Rekord Systemy Informatyczne – Polska
Slovenskie Centrum Produktivity – Słowacja

Historia

Fundacja ustanowiona 26 kwietnia 2006 r. aktem notarialnym nr 1567/2006.

Współpraca

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
REKORD Systemy Informatyczne
CEIT – Central European Institute of Technology Żylina

Cele statutowe

 1. Działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa.
 2. Działalność badawczo-rozwojowa, doświadczalna, wdrożeniowa.
 3. Wszelka działalność, mająca na celu wpieranie gospodarki opartej na wiedzy zapewniającej wysoką jakość produkcji, usług oraz rozwój pozytywnego kapitału ludzkiego
 4. Wspieranie przemysłu, sektora publicznego oraz ośrodków badawczo – rozwojowych w zakresie działań związanych z budową infrastruktury informacyjnej.
 5. Wdrażanie zaawansowanych technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych informatycznych systemów wspomagających zarządzanie.
 6. Działalność na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego
 7. Organizacja w Bielsku-Białej i Żylinie prężnych ośrodków zajmujących się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
 8. Prowadzenie badań naukowych z zakresu zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, produktywności i innowacji.
 9. Upowszechnienie w społeczeństwie, wiedzy z zakresu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 10. Działalność w zakresie upowszechniania i wdrażania nowych technologii, metod i technik zarządzania mająca na celu poprawę produktywności i innowacyjności organizacji gospodarczych.
 11. Działalność na rzecz propagowania przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni.
 12. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
 13. Zarządzanie i ochrona prawami autorskimi powierzonymi Fundacji przez twórców programów komputerowych lub przez podmioty, którym prawa te przysługują z mocy obowiązujących przepisów lub zawartych umów.
 14. Kształtowanie i propagowanie standardów technicznych i użytkowych oprogramowania, metod i technik zarządzania.
 15. Reprezentacja interesów, polskich i słowackich twórców programów komputerowych oraz środowisk zajmujących się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w kraju i za granicą.
 16. Działalność zmierzająca do stworzenia efektywnego systemu ochrony praw autorskich w dziedzinie oprogramowania komputerowego.
 17. Działalność wydawnicza.