Fundacja Centrum Nowych Technologii

Organizujemy największą konferencję IT na podbeskidziu

Kim jesteśmy?

Fundacja w swoich działaniach nakierowana jest na podejmowanie współpracy z sektorem gospodarczym, publicznym oraz ośrodkami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi:

  • wspieramy rozwój sektora IT z naciskiem na cyfryzację usług publicznych i procesów przemysłowych
  • prowadzimy działalność wydawniczą w zakresie technologii informatycznych, komunikacyjnych i przemysłowych
  • propagujemy przedsiębiorczość i wiedzę na temat narzędzi IT wśród studentów uczelni wyższych

Prowadzimy działalność wspierającą budowę społeczeństwa opartego na wiedzy w Polsce ze szczególnym naciskiem na region Podbeskidzia i pogranicza polsko-słowackiego.

Dowiedz się więcej