Fundacja w ramach swojej działalności statutowej jest od 2011 roku organizatorem konkursów o charakterze edukacyjnym, których na celu jest popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań Informatycznych.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w samorządzie