W latach 2008 – 2018 staraniem fundacji ukazały się publikacje:

 • Grzegorz Gunia
  • Wdrażanie zintegrowanych systemów Informatycznych
  • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej
  • Programowanie w języku DELPHI dla inżynierów Produkcji
  • Komputerowo wspomagane planowania przebiegów procesów produkcyjnych
  • Komputerowo wspomagane zarządzanie wytwarzaniem
  • Planowanie Produkcji jednostkowej i małoseryjnej w MŚP
  • System płac – instrukcja użytkownika
  • System kadr – instrukcja użytkowania
  • System RCP – Instrukcja użytkownika
  • Systemy Kadry – Płace Szybki Start
  • Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie beskidzkim
  • Advanced Industrial Engineering. New Tendencies in production designing